Wat doe jij aan jouw reputatie?

Reputatie

Steeds meer wordt gevraagd en gezocht naar jouw ervaringen en jouw successen, waarbij jouw referenties gebruikt worden om iets over jou te zeggen.reputatie

Jouw reputatie wordt een belangrijk instrument in de strijd je te onderscheiden bij het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Naast jouw kennis, expertise en ervaringen ben je natuurlijk zelf in staat om iets over je verleden te vertellen. Je geeft aan wat je hebt gedaan, wat je hebt beïnvloed en aan welke successen jij hebt meegewerkt.

Jouw reputatie

Jouw reputatie wordt het best verwoord door jouw relaties, jouw klanten/opdrachtgevers. Zij hebben jouw inzet ervaren en kunnen onderschrijven wat jij voor hen hebt betekent. Dat heeft meer waarde dan jouw eigen visie op wat jij graag wilt betekenen. Jouw klanten geven het bewijs dat jij dat in de praktijk ook waarmaakt. En mogelijk schrijven jouw klanten nog wel beter en doeltreffender over jou dan jij zelf doet.

Je kunt je positie verder versterken door effectief reputatiemanagement toe te passen. Zorg ervoor dat relaties, klanten, opdrachtgevers jou en jouw inzet waarderen op een overzichtelijk domein. Daar kunnen toekomstige opdrachtgevers jou eenvoudig vinden en jouw inzet en diensten vergelijken met andere professionals in jouw regio of jouw expertisegebied.

Op social media kun je mensen uitnodigen je te ‘Liken’ of een waardering te schrijven. Deze zijn echter alleen zichtbaar voor de mensen in jouw eigen netwerk. Toekomstige klanten/opdrachtgevers gaan jou daarmee niet eenvoudig vinden. Zij dienen eerst een verzoek om een link te versturen of dienen zij een premium lidmaatschap aan te schaffen à € 540,-/jaar.

Maak werk van jouw reputatie! Laat je van je beste kant zien, laat je waarderen en wij zorgen ervoor dat jij effectief wordt gevonden!

Aanbod

Laat je eenvoudig en voordelig zien en vinden!

Wanneer jij je nu registreert, betaal jij voor het eerste jaar slechts € 60,-, (i.p.v. € 120,-) excl. btw. en eenmalige registratiekosten.

Gezien en gevonden worden was nog nooit zo voordelig!

 

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Van uitstel komt . . .
Monique van Nieuwenhuizen

Zijn er zaken die je te vroeg kunt regelen?

Het gezegde luidt; “van uitstel komt afstel!” Dat kennen we allemaal en de meesten van ons kennen vast een situatie waarbij de gedachte bovenkwam; “had ik maar . . . .!”Het gezegde luidt; “van uitstel komt afstel!” Dat kennen we allemaal en de meesten van ons kennen vast een situatie waarbij de gedachte bovenkwam; “had ik maar . . . .!”levensdossier

Dat geldt ook voor veel zaken die te maken hebben met onze dood. We praten al niet makkelijk over alles wat te maken heeft met de dood, maar soms komt dat eerder op ons pad dan dat we daar direct bij stil staan. Dat het moment komt is een zekerheid. Kunnen we of willen we ons daarop voorbereiden? Voor de dood zelf misschien niet, maar voor alles wat daarna komt voor diegenen die achterblijven is het enorm plezierig wanneer we ons daarop wel voorbereiden.

Wanneer doen we dat het best?

Kunnen we te vroeg zijn om zaken rondom ons heengaan en alles wat daarna komt te regelen? Het risico van dat uit te stellen is dat het kan gebeuren dat we er ineens niet meer zijn. Dat de wens om nog lang en gelukkig te leven is ingehaald door een onverwacht en onomkeerbaar moment van de laatste adem. En vervolgens blijven nabestaanden achter met een boek vol vragen en onwetendheid.

Vanuit de dagelijkse praktijk van onze dienstverlening zie ik dat wanneer mensen het gevoel krijgen dichter bij de dood te komen de bereidheid om zaken, met betrekking tot nalatenschap en laatste wil, te gaan regelen groter wordt. Dat gaat tegenwoordig niet alleen meer over geld en goederen. Dat gaat tevens over wachtwoorden, pincodes, contracten, verzekeringen, deelnames aan loterijen e.d.

Waarom zou u het uitstellen?

Met de moderne middelen is het niet alleen zo dat er meer informatie ergens ligt opgeslagen, in uw hoofd of ergens in diverse databases, maar ook dat deze middelen u ter beschikking staan en het u eenvoudiger maken uw zaken goed, veilig en betrouwbaar te regelen. Cretio heeft voor u het zogeheten ‘Levensdossier’ ingericht. Hierin kunt u online alle relevante gegevens en informatie kwijt die betrekking hebben op alles wat u achterlaat en waarmee uw dierbare nabestaanden in staat zijn geheel volgens uw wil en wens de zaken te regelen.

Doe het nu. U kunt dit nooit te vroeg regelen. U weet één ding heel zeker! Het moment komt eens dat er dierbaren zijn die ondanks alle verdriet blij zijn dat u het goed heeft geregeld. Het geeft u een rustig gevoel en bespaart uw nabestaanden heel veel zorgen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Tegenspraak dulden: Heb jij zoveel lef?
Alex Janssen

Wat executives doen:

Als coach van executives heb ik veel contact met mensen in hoge posities, mensen die iets te vertellen hebben. Vrijwel altijd zijn dat slimme mensen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Niet zo gek dus dat ze hun gebruikelijke manier van doen als methode toepassen.

Beweging en verandering:

De wereld om ons heen is in beweging. Elke innovatie zet de wereld niet direct op zijn kop, maar het is wel van belang te constateren dat er verandering aan de orde is. Executives weten dat ook, maar toch: zij zien de wereld om hen heen veranderen maar vinden in hun oude successen nog al eens de rechtvaardiging om hun gedrag niet aan te passen. En dat is, om het maar voorzichtig te zeggen, “een beetje dom”. Wel te begrijpen hoor, omdat executives maar zelden tegengesproken worden. Vanuit respect, blind vertrouwen, ontzag, uit angst,  …..

Het goede voorbeeld

Toen ik onlangs met een groep vakgenoten sprak Lees verder

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

De interim manager is dood! Lang leve de WAT-ters! (deel II)
Gerke van Zalk

Uit diverse reacties op deel I van deze serie ‘De interim manager is dood!’ valt op te maken dat interim managers inderdaad niet van hun stoel vallen van zo’n bericht over het verdwijnen die beroepsgroep. “Er zal altijd vraag zijn naar tijdelijke versterking van organisaties, naar tijdelijke inbreng van expertise en organisaties zullen ook in de toekomst behoefte hebben voorkomende problemen op te laten lossen door externen”. Dat was in grote lijnen de inhoud van reacties.

Ik legde een interim manager de volgende stelling voor: “Stel je eens voor dat over enige tijd de vraag naar interim manager inderdaad geheel verdwijnt!” De reactie van de beste Professional, en ik schat in net als veel interim managers; “Een enigszins onzinnige stelling, ik zie dat niet zomaar gebeuren!”

De toekomst: Regelaars & WAT’ters

Ik heb de beste Professional het volgende geschetst:

In de nabije toekomst zijn er in grote lijnen twee partijen.

Aan de ene kant heb je aanbieders van kennis, expertise en Lees verder

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Keuzes maken: doe jij dat ook alleen?
Ancella van der Haar

We hebben er allemaal mee te maken: dagelijks nemen we beslissingen en maken we  keuzes en dat gaat eigenlijk meestal wel goed.  Toch kun je soms heel lang met beslissingen bezig zijn. Dat leidt tot stress, afleiding, verminderde concentratie, kortom minder aandacht voor de dingen die je te doen hebt.

Waarom is het lastig belangrijke keuzes te maken  

Volgens mij is het nemen van besluiten soms zo lastig omdat we zo’n hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Of wellicht omdat we het heel zorgvuldig en precies willen doen en ons geen fout willen of kunnen veroorloven.  Het gekke is echter dat we ons vrijwel altijd heel prettig voelen als we een besluit eenmaal genomen hebben. Dat voelt dan als een soort van bevrijding.

Mijn eigen ervaring

In mijn werkzame leven heb ik meerdere keren voor een belangrijke keuze gestaan. Zeven jaar geleden heb ik na ampele Lees verder

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Wat is jouw eerste indruk?
Gerke van Zalk

Waar doen mensen in deze tijd de eerste indruk van jou op? Is dat persoonlijk in een eerste ontmoeting, op een netwerk event of is dit tegenwoordig meer en meer digitaal op internet?eerste indruk

De eerste indruk is een heel belangrijke wordt vaak gezegd. Mensen kleden zich daarop, of juist niet. Velen kijken nog snel even in de spiegel of naar de weerspiegeling in een raam voordat we een onbekende afspraak tegemoet treden. We zijn gewend aan het ongemak van een eerste ontmoeting waarbij de voelsprieten helemaal uitstaan om te doorgronden ‘wat voor vlees we in de kuip hebben’. Dan doen we natuurlijk niet alleen zelf, dat doet ook de ander. Dat is het aftasten om een goede eerste indruk te verkrijgen.
Vanuit een opvoeding hebben we meegekregen wat anderen onder een goede indruk verstaan, daar passen we ons in aan en daar handelen we vaak naar.

Zeker wanneer de eerste indruk opgedaan dient te worden door iemand waar we iets mee of van willen. Wanneer het gaat om een eerste indruk in een zakelijke omgeving zijn we geneigd ons aan te passen aan wat anderen mogelijk van ons vinden.
Een belangrijke vraag in deze tijd is, waar en wanneer wordt de indruk van jou opgedaan. Het is al lang niet meer vanzelfsprekend dat de eerste indruk wordt opgedaan in een eerste fysiek contactmoment. Wanneer we een afspraak hebben met iemand die we Lees verder

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Een LevensDossier, nut of noodzaak?
Monique van Nieuwenhuizen

Het Levensdossier is uw belangrijkste naslagwerk!

In uw mooie tijd van leven verzamelt u meer dan u zelf van bewust bent. Of het nu levensdossiergaat om geld, goederen of gegevens, er komt een moment dat u alles achterlaat. Het is bij leven al plezierig wanneer u er van overtuigd bent dat u al wat u hebt verzameld goed heeft geregeld. Wanneer u alleen al kijkt naar uw eigen grote databank van gegevens die u wilt en/of dient te onthouden.

Bijvoorbeeld uw telefoonnummers, wachtwoorden, inlogcodes, pincodes, verzekeringspolisnummers, rekeningnummers, etc. Een goede plek voor al die gegevens is voor uw nabestaanden bij het afwikkelen van uw nalatenschap, maar ook bij uw leven een fijne zekerheid. Helder en overzichtelijk en Lees verder

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail