Stemmen? Ja, nee.
Gerke van Zalk

De politieke partijen in Nederland beginnen zich voorzichtig op te maken voor de komende gemeente raadsverkiezingen. De stellingen worden ingenomen, programma’s over beloftes, ideeën, regels, waarden en normen worden geschreven. Vrijwilligers worden geronseld, kandidatenlijsten worden ingedeeld naar mondigheid, de marktkraampjes worden uit het stof gehaald en opnieuw behangen met nieuwe nietszeggende, wervende en ideologische kreten en de bijeenkomsten waar de achterban nog even wordt gevoed worden ingepland in de zaaltjes van de lokale uitspanningen.

Want ja, na de verkiezing wordt alles anders! Het recht gaat weer zegevieren, nieuwe oplossingen zijn vele malen beter, de lokale bevolking wordt weer echt begrepen en de lokale overheid gaat nu echt werk maken van het aanpakken van de overlast, de leegstand, de lokale zorg, het parkeerbeleid, de bereikbaarheid en de lokale economie! Het wordt écht beter nu!!
. . . . en wat als geheel Nederland nu eens zou besluiten zich niet voor de lokale politiek correcte karretjes te laten spannen en voor één keer eens niet gaat stemmen?
Dan blijven de gordijntjes voor de stemhokjes de gehele dag stil hangen zonder risico de privacy te schenden. De rode geslepen potloden kunnen na een lange dag weer ongebruikt in de doos. De vrijwillige, veelal grijze, bezetting van de stembureau’s hebben hun kannen gratis koffie geleegd zonder daarin verstoord te zijn, de scholen en verzorgingstehuizen hebben genoten van de gebruikelijke dagelijkse rituelen zonder daarbij verstoord te worden door het volk wat daar op andere dagen ook niets te zoeken heeft, de kiescommissies zijn verlost van de stress van het tellen van de geldige en niet geldige stembiljetten, de lijstrekkers zijn bevrijd van de noodzakelijke speech en hoera geschal, winst of verlies is voor keer geen reden voor alle vrijwilligers om zich na afloop te bezatten. De commentatoren op televisie hoeven zich niet bezig te houden met speculaties over coalities, vermeende verschuivingen in koersen, onzinnige speculatieve vertalingen naar de nationale politiek en over de verschuivende nonsens van de politieke barometers.
Kortom rust voor het volk en wanhoop in medialand en politieke pluche kastelen.
Stel dat Nederland voor deze keer besluit eens niet te gaan kiezen, maar met z’n allen besluiten er op uit te trekken en er een leuke gezellige dag van te maken?

Wat zou er veranderen? Zouden we daar met zijn allen achteraf spijt van krijgen omdat de politiek met zijn handen in het haar zit? Zou Nederland er slechter van worden? Zouden we vervolgens door de rest van wereld met de nek worden aangekeken? Zou de bv Nederland in elkaar storten? Zou Nederland en de lokale overheid onbestuurbaar zijn? Zou de dagelijkse menselijke zorg voor elkaar en voor onze directe omgeving hieronder te lijden hebben?
Is het denkbaar dat wij zo dwars tegen de vanzelfsprekendheden en verworven rechten ingaan om een signaal af te geven en de politiek een spiegel voor te houden? Zou het getuigen van burgerlijke ongehoorzaamheid of zouden we met zo’n signaal mogelijk laten zien dat het volk zeer zeker betrokken is, maar toe is aan een andere kijk op hoe wij gezamenlijk denken de zaken te willen organiseren?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>