De interim manager is dood! Lang leve de ‘interim’ medewerker! (Deel I)

6 maart 2014 op een mooie locatie bij Miele in Vianen. De zaal gevuld met interim managers, aangesloten bij NVIM en NIVE, en op het podium een inspirerende spreker, Joop Vorst, die de aanwezigen meedeelt dat na diverse eeuwen van trouwe dienst de interim manager ten grave wordt gedragen!

Denkt u nu dat alle aanwezigen van hun stoel opsprongen om aan te tonen dat zij nog springlevend zijn,  of had u verwacht dat sommigen van schrik van hun stoel zouden vallen?

Neen!

Redelijk onbewogen gezichten in de zaal en met een geïnteresseerde blik in de ogen werd de boodschap ontvangen. Wat de aanwezigen werkelijk dachten van de stelligheid van de spreker is onuitgesproken gebleven. Vermoedelijk zijn zij allen de volgende ochtend met enig enthousiasme weer naar hun tijdelijke opdrachtgevers getogen.

Interim management heeft zijn langste tijd gehad

Interim management zoals we dat tot op heden kenden heeft zijn langste tijd gehad. In de snel veranderende arbeidsmarkt, waarin uitzendbureaus al in voorkomende situaties het gehele personeelsmanagement van bedrijven overnemen, heeft de interim manager van gisteren niets meer toe te voegen.

Bedrijven en organisaties waren tot op heden bereid en gewend een externe interim manager in te schakelen om ‘de boel even recht te zetten’ of om ‘tijdelijke gaten’ in de organisatie te dichten. Dit veelal omdat binnen de organisatie en binnen de ‘vaste bezetting’ onvoldoende power aanwezig was om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Ik hoor interim managers zeggen dat hun tarieven onder druk staan en dat zij met steeds minder genoegen moeten nemen. Ik hoor hen tevens zeggen dat concurrentie en crisis daar aan ten grondslag liggen, maar de kans is groter dat de toegevoegde waarde sterk dalende is. Te zien hierbij is dat er onder andere bewegingen gemaakt zijn en worden richting keurmerken en certificeringen om onderscheidend te kunnen zijn. De kans is groot dat bedrijven en organisaties dat opnemen in hun selectiecriteria, wat naar mijn mening geen enkele invloed zal hebben op de waarde die een ervaren professional morgen zal kunnen toevoegen.

Interim wordt flex

In een arbeidsmarkt waarin bedrijven en organisaties arbeid anders inrichten zal de term interim verdwijnen in een grote schil van flexibiliteit. In de inzet van meerdere professionals die allen tijdelijk iets toevoegen aan proces en organisatie.

De strekking van de inhoud van de Masterclass van NIVE/NVIM was erop gericht duidelijk te maken dat de vraag naar arbeid en management binnen organisaties zal verschuiven. Bedrijven en organisaties hebben meer en meer  behoefte aan een brede pool van zelfstandige professionals die in gezamenlijkheid en projectmatig tijdelijk hun kennis en expertise aanbieden.

In een omgeving waarin het ‘vast dienstverband’ verdwijnt gaat de vraag naar interim op in de vraag naar de flexibele professional. Wat betekent dat voor de duizenden huidige interim managers?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reacties zijn gesloten.