Van uitstel komt . . .
Monique van Nieuwenhuizen

Zijn er zaken die je te vroeg kunt regelen?

Het gezegde luidt; “van uitstel komt afstel!” Dat kennen we allemaal en de meesten van ons kennen vast een situatie waarbij de gedachte bovenkwam; “had ik maar . . . .!”Het gezegde luidt; “van uitstel komt afstel!” Dat kennen we allemaal en de meesten van ons kennen vast een situatie waarbij de gedachte bovenkwam; “had ik maar . . . .!”levensdossier

Dat geldt ook voor veel zaken die te maken hebben met onze dood. We praten al niet makkelijk over alles wat te maken heeft met de dood, maar soms komt dat eerder op ons pad dan dat we daar direct bij stil staan. Dat het moment komt is een zekerheid. Kunnen we of willen we ons daarop voorbereiden? Voor de dood zelf misschien niet, maar voor alles wat daarna komt voor diegenen die achterblijven is het enorm plezierig wanneer we ons daarop wel voorbereiden.

Wanneer doen we dat het best?

Kunnen we te vroeg zijn om zaken rondom ons heengaan en alles wat daarna komt te regelen? Het risico van dat uit te stellen is dat het kan gebeuren dat we er ineens niet meer zijn. Dat de wens om nog lang en gelukkig te leven is ingehaald door een onverwacht en onomkeerbaar moment van de laatste adem. En vervolgens blijven nabestaanden achter met een boek vol vragen en onwetendheid.

Vanuit de dagelijkse praktijk van onze dienstverlening zie ik dat wanneer mensen het gevoel krijgen dichter bij de dood te komen de bereidheid om zaken, met betrekking tot nalatenschap en laatste wil, te gaan regelen groter wordt. Dat gaat tegenwoordig niet alleen meer over geld en goederen. Dat gaat tevens over wachtwoorden, pincodes, contracten, verzekeringen, deelnames aan loterijen e.d.

Waarom zou u het uitstellen?

Met de moderne middelen is het niet alleen zo dat er meer informatie ergens ligt opgeslagen, in uw hoofd of ergens in diverse databases, maar ook dat deze middelen u ter beschikking staan en het u eenvoudiger maken uw zaken goed, veilig en betrouwbaar te regelen. Cretio heeft voor u het zogeheten ‘Levensdossier’ ingericht. Hierin kunt u online alle relevante gegevens en informatie kwijt die betrekking hebben op alles wat u achterlaat en waarmee uw dierbare nabestaanden in staat zijn geheel volgens uw wil en wens de zaken te regelen.

Doe het nu. U kunt dit nooit te vroeg regelen. U weet één ding heel zeker! Het moment komt eens dat er dierbaren zijn die ondanks alle verdriet blij zijn dat u het goed heeft geregeld. Het geeft u een rustig gevoel en bespaart uw nabestaanden heel veel zorgen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reacties zijn gesloten.