De interim manager is dood! Lang leve de WAT-ters! (deel II)
Gerke van Zalk

Uit diverse reacties op deel I van deze serie ‘De interim manager is dood!’ valt op te maken dat interim managers inderdaad niet van hun stoel vallen van zo’n bericht over het verdwijnen die beroepsgroep. “Er zal altijd vraag zijn naar tijdelijke versterking van organisaties, naar tijdelijke inbreng van expertise en organisaties zullen ook in de toekomst behoefte hebben voorkomende problemen op te laten lossen door externen”. Dat was in grote lijnen de inhoud van reacties.

Ik legde een interim manager de volgende stelling voor: “Stel je eens voor dat over enige tijd de vraag naar interim manager inderdaad geheel verdwijnt!” De reactie van de beste Professional, en ik schat in net als veel interim managers; “Een enigszins onzinnige stelling, ik zie dat niet zomaar gebeuren!”

De toekomst: Regelaars & WAT’ters

Ik heb de beste Professional het volgende geschetst:

In de nabije toekomst zijn er in grote lijnen twee partijen.

Aan de ene kant heb je aanbieders van kennis, expertise en arbeid: de ‘WAT-ters’. Waarbij ‘WAT’, met een knipoog naar de zogeheten LAT-relatie, staat voor Working Apart Together. Professionals die bereid zijn zelfstandig, en met eigen verantwoordelijkheid voor inzet en inkomen, diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan om in gezamenlijkheid een cluster van kennis en expertise in te zetten.

Aan de vraagkant zijn er de bedrijven en organisaties, die hun bestaansrecht en identiteit halen uit ‘het Merk’, het product en/of de dienst die zij aanbieden. Die bedrijven en organisaties zijn bemand met een relatief kleine groep mensen die ‘het werk’ organiseren. Noem het ‘regelaars’. Deze ‘regelaars’ doen zaken met georganiseerde en flexibele ‘WAT-ters’ voor de uitvoering van het werk. Meebewegend met de tijd en ontwikkelingen zal de samenstelling van de groep in te huren ‘WAT-ters’ zich aanpassen aan de vraag en behoefte.

De organisatie van de ‘WAT-ters’ wordt gevormd door zelfstandige professionals die allen op het eigen terrein flexibel inzetbaar zijn en die bereid zijn gelijktijdig relaties aan te gaan met diverse verschillende organisaties.

Term interim manager verdampt

De beste Professional keek mij aan en in zijn ogen las ik allerlei spontane tegenwerpingen. Ik denk dat in zijn gedachten termen als kwaliteit, continuïteit, verantwoordelijkheid, aansturing, chaos en dergelijke om aandacht smeekten. En ja, die verdienen ook stuk voor stuk aandacht. Maar zijn dat onoverbrugbare belemmeringen of is het simpel gezegd een kwestie van organiseren?

In deze schets verdampen termen als manager en interim. Zou dit de boodschap zijn die Joop Vorst bij de bijeenkomst van de NVIM en Nive op 6 maart jl. de professionals heeft willen meegeven?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Reacties zijn gesloten.