Nieuw leiderschap, waar mannen vrouwen nodig hebben en andersom
Gerke van Zalk

De transformatie naar een nieuwe vorm van leiderschap is alleen succesvol wanneer mannen en vrouwen gezamenlijk vorm en ruimte geven aan de specifieke en verschillende kwaliteiten.

Mannen lossen over het algemeen niets op. Zij kunnen dagelijks enorm druk zijn met het “blussen van brandjes”, maar de kern van het probleem gaan zij het liefst aan voorbij. Zij weten dat zij een eigen deel hebben in de kern van problemen maar sluiten daar graag de ogen voor. De aandacht gaat meer uit naar oplossen en minder naar ontwikkeling!

Vrouwen komen vaak moelijker tot het oplossen van problemen omdat zij graag alle problemen ineens willen oplossen en blijven hangen in de aandacht voor het probleem. Zij gaan daarin de eigen rol niet uit de weg en zijn meer bereid om te leren van problemen.

In de oude vorm van leiderschap, waarin mannen de boventoon voeren, verwachten mannen enigszins van vrouwen dat zij de mannelijke aandacht en aanpak overnemen om een plek te verdienen in de hiërarchie. Hierin is nog duidelijk het patroon te zien van de bekende “Apenrots” waarin de mannelijke hoogste in rang de rots domineert! Het gaat daarbij nog steeds om de rangorde voor de broodnodige ‘wip’ en de dagelijkse ‘hap’. Inmiddels is duidelijk dat deze vorm van leiderschap de wens naar groei en ontwikkeling frustreert en belemmert.

Het is een illusie om te denken dat wanneer er meer vrouwen belangrijke functies gaan bekleden automatisch organisatie beter gaan functioneren. Dat is een mannelijke gedachte over het vinden van oplossingen, zonder dat mannen zelf wezenlijk bereid zijn echt iets te veranderen.
Nieuw leiderschap gaat niet zozeer uit van de rol en functie van mannen en vrouwen, maar vooral naar de ruimte voor de verschillen in aandacht. Daar waar de mannelijke aandacht veelal is gericht op het ‘wat, hoe en het doen’, richt de vrouwelijke aandacht zich meer op het ‘wie, waarom en het zijn’. Nieuw leiderschap is er o.a. op gericht deze verschillen in aandacht te verenigen.

Iedere organisatie is erbij gebaat de verschillen tussen mannen en vrouwen in balans te brengen en deze situationeel de ruimte te geven te kunnen excelleren. Nieuw leiderschap heeft een visie daar waar het gaat om de voordelen van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Daarin gaat het meer om de vraag ‘wie is de baas’, maar vooral om de vraag ‘wat voeg je toe’?

Nieuw leiderschap! Durven we dat aan?

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>